Thành công của khách hàng

Là thành công chúng tôi

Tiếng Việt English

Làm sao để bảo vệ quyền lợi khi bản án đã có hiệu lực pháp luật?

Theo nguyên tắc những bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật thì sẽ được đưa ra thi hành theo thủ tục thi hành án dân sự. Tuy nhiên, trong thực tế giải quyết những tranh chấp luôn có những trường hợp vì lý do sai phạm, thiếu sót mà kết luận trong bản án ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự. Trong những vụ việc như thế, pháp luật sẽ cho phép sử dụng đến thủ tục "giám đốc thẩm" hoặc "tái thẩm". Hai thủ tục này là cơ chế “xét lại” bản án, quyết định được quy định tại Chương XX, XXI Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015.
 
Tính chất của thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm
Giám đốc thẩm là xét lại bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị kháng nghị giám đốc thẩm khi có căn cứ quy định.
Tái thẩm là xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị kháng nghị vì có tình tiết mới được phát hiện có thể làm thay đổi cơ bản nội dung của bản án, quyết định mà Tòa án, các đương sự không biết được khi Tòa án ra bản án, quyết định đó.
 
Căn cứ để kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm
  • Bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm khi có một trong những căn cứ sau:
- Kết luận trong bản án, quyết định không phù hợp với những tình tiết khách quan của vụ án gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự;
- Có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng làm cho đương sự không thực hiện được quyền, nghĩa vụ tố tụng của mình, dẫn đến quyền, lợi ích hợp pháp của họ không được bảo vệ theo đúng quy định của pháp luật;
- Có sai lầm trong việc áp dụng pháp luật dẫn đến việc ra bản án, quyết định không đúng, gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự, xâm phạm đến lợi ích công cộng, lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của người thứ ba.
  • Bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị theo thủ tục tái thẩm khi có một trong những căn cứ sau:
- Mới phát hiện được tình tiết quan trọng của vụ án mà đương sự đã không thể biết được trong quá trình giải quyết vụ án;
- Có cơ sở chứng minh kết luận của người giám định, lời dịch của người phiên dịch không đúng sự thật hoặc có giả mạo chứng cứ;
- Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Kiểm sát viên cố ý làm sai lệch hồ sơ vụ án hoặc cố ý kết luận trái pháp luật;
- Bản án, quyết định của Tòa án hoặc quyết định của cơ quan nhà nước mà Tòa án căn cứ vào đó để giải quyết vụ án đã bị hủy bỏ.
 
Thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm
Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao: kháng nghị bản án, quyết định của TAND cấp cao; bản án, quyết định của Tòa án khác khi xét thấy cần thiết, trừ quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao.
Chánh án TAND cấp cao, Viện trường VKSND cấp cao: kháng nghị bản án, quyết định của TAND cấp tỉnh, TAND cấp huyện trong phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ.
 
Thời hạn kháng nghị
  • Quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm có thời hạn 03 năm kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật. Tuy nhiên, trong một số trường hợp nếu thỏa các điều kiện sau đây thì thời hạn kháng nghị được kéo dài thêm 02 năm, kể từ ngày hết thời hạn kháng nghị:
- Đương sự đã có đơn đề nghị và sau khi hết thời hạn kháng nghị (03 năm đầu) đương sự vẫn tiếp tục có đơn đề nghị;
- Bản án có vi phạm pháp luật theo quy định về căn cứ kháng nghị, xâm phạm nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự, của người thứ ba, xâm phạm lợi ích của cộng đồng, lợi ích của Nhà nước và phải kháng nghị để khắc phục sai lầm trong bản án đã có hiệu lực pháp luật đó.
  • Trong khi đó, thời hạn kháng nghị theo thủ tục tái thẩm là 01 năm, kể từ ngày người có thẩm quyền kháng nghị biết được căn cứ để kháng nghị.
 
Phạm vi xem xét
Hội đồng xét xử giám đốc thẩm/tái thẩm chỉ xem xét lại phần quyết định của bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị hoặc có liên quan đến việc xem xét nội dung kháng nghị.
Hội đồng xét xử có quyền xem xét phần quyết định của bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật không bị kháng nghị hoặc không liên quan đến việc xem xét nội dung kháng nghị, nếu phần quyết định đó xâm phạm đến lợi ích công cộng, lợi ích của Nhà nước, lợi ích của người thứ ba không phải là đương sự trong vụ án.
 
Thời hạn mở phiên tòa
Thời hạn mở phiên tòa giám đốc thẩm/tái thẩm là 04 tháng kể từ ngày nhận được kháng nghị kèm theo hồ sơ vụ án.
 
Vậy đương sự cần làm gì trong thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm?
Không giống như các cấp xét xử dân sự (có quyền khởi kiện, quyền kháng cáo), đương sự trong thủ tục “xét lại” này không có quyền kháng nghị mà thẩm quyền này thuộc về người đứng đầu các cơ quan tiến hành tố tụng. Tuy nhiên, đối với thủ tục giám đốc thẩm, ngoài trừ trường hợp xâm phạm đến lợi ích công cộng, lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của người thứ ba thì trong các căn cứ kháng nghị còn lại, bắt buộc phải có đơn đề nghị của đương sự (hoặc thông báo, kiến nghị từ phía cơ quan Toà án, Viện kiểm sát) theo quy định. Trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật, nếu phát hiện có vi phạm pháp luật trong bản án, quyết định đó thì đương sự có quyền đề nghị bằng văn bản với người có thẩm quyền kháng nghị để xem xét kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm.
Tương tự đối với thủ tục tái thẩm, Bộ luật tố tụng dân sự 2015 cũng quy định về vấn đề thông báo và xác minh tình tiết mới được phát hiện. Theo đó, đương sự hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có quyền phát hiện tình tiết mới của vụ án và thông báo bằng văn bản cho người có thẩm quyền kháng nghị theo quy định.
Như vậy, nội dung về thủ tục giám đốc thẩm và tái thẩm có được quy định trong Bộ luật tố tụng dân sự 2015. Tuy nhiên, xét cho cùng thì các quy định này còn khá chung chung, khó áp dụng. Và thực tế cũng cho thấy, hai loại thủ tục này thường đi cùng với những tranh chấp phức tạp, kéo dài thời gian, gặp không ít vướng mắc. Trong những trường hợp như vậy, đương sự luôn cần có sự đồng hành và tư vấn pháp lý từ các luật sư và chuyên gia có kinh nghiệm.
 
form_1

LIÊN HỆ LUẬT KHANG TRÍ:

Với đội ngũ luật sư và chuyên viên pháp lý tận tâm, chuyên nghiệp, hệ thống tổng đài của chúng tôi luôn phục vụ 24/24h nhằm mang đến cho khách hàng sự hỗ trợ nhanh nhất và hiệu quả nhất.

Hotline: 0987 140 772

Email:

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và thực hiện các dịch vụ pháp lý nhanh chóng, uy tín và hiệu quả.

Luật Khang Trí – Giải pháp của thành công !

Làm sao để bảo vệ quyền lợi khi bản án đã có hiệu lực pháp luật?

Theo nguyên tắc những bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật thì sẽ được đưa ra thi hành theo thủ tục thi hành án dân sự. Tuy nhiên, trong thực tế giải quyết những tranh chấp luôn có những trường hợp vì lý do sai phạm, thiếu sót ...