Thành công của khách hàng

Là thành công chúng tôi

Tiếng Việt English

Thẻ APEC có những lợi ích gì?

Thẻ APEC hay thẻ đi lại của doanh nhân APEC (tên gọi khác là thẻ ABTC) như tên gọi đã thể hiện được uy tín và vị thế của người sở hữu. Tấm thẻ này như một visa đặc quyền dành cho các doanh nhân thuộc các nước thành viên APEC tham gia chương trình thẻ đi lại toàn diện.

Những bất cập về Quy chế cấp và quản lý thẻ APEC

Kể từ thời điểm Việt Nam chính thức tham gia chương trình thẻ APEC, Chính phủ đã ban hành Quy chế về cấp và quản lý thẻ. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Quy chế cũng tồn tại những bất cập.

Doanh nhân nước ngoài sử dụng thẻ APEC lưu trú quá thời hạn tại Việt Nam bị xử phạt như thế nào?

Khi nhập cảnh vào Việt Nam, người nước ngoài được cơ quan quản lý xuất nhập cảnh cấp chứng nhận tạm trú thời hạn 90 ngày. Nếu lưu trú quá thời hạn có thể bị trục xuất và bị xử phạt hành chính.